markrico

Mark Rico Rico từ Huta-Złomy, Ba Lan từ Huta-Złomy, Ba Lan

Người đọc Mark Rico Rico từ Huta-Złomy, Ba Lan

Mark Rico Rico từ Huta-Złomy, Ba Lan

markrico

Toàn bộ tình hình là bệnh hoạn; một bài tập trong sự cống hiến mù quáng. Đau buồn làm cho mỗi nhân vật điên theo cách riêng của họ. Lazy Anse cam kết với chính mình một điều gì đó, Cash hoạt động ổn định thông qua nó, Darl thực sự mất trí khi kết thúc nó, Jewel tức giận, Dewey Dell tê liệt và Vardamann đang cố gắng hiểu tất cả. Cái chết của Addie là cái chết của gia đình và dường như cái chết của lẽ thường. Tôi tìm thấy cuốn sách thú vị và cảm động. Tất cả chúng ta đều cảm thấy lạc lõng và bị hiểu lầm như những nhân vật này vào lúc này hay lúc khác.