dhruvmis

Dhruv Mishra Mishra từ Aniškis, Lithuania từ Aniškis, Lithuania

Người đọc Dhruv Mishra Mishra từ Aniškis, Lithuania

Dhruv Mishra Mishra từ Aniškis, Lithuania

dhruvmis

Tôi đã tìm kiếm một cái gì đó như thế này kể từ khi tôi nghe Vasilyuk nói rằng tôn thờ là tổng hợp của tất cả các loại hình nghệ thuật. Và tôi chỉ muốn một lời giải thích chi tiết. Và hóa ra, tất nhiên, ngày càng phức tạp và đẹp hơn bất kỳ dự đoán nào.