caiofranklin

Caio Franklin Franklin từ Kozja Ravan, Bosnia và Herzegovina từ Kozja Ravan, Bosnia và Herzegovina

Người đọc Caio Franklin Franklin từ Kozja Ravan, Bosnia và Herzegovina

Caio Franklin Franklin từ Kozja Ravan, Bosnia và Herzegovina

caiofranklin

31 audiodiscs sau .... Cuốn sách này ghi lại rất chính xác chiều sâu cảm xúc và cảm xúc của con người, tuy nhiên, như một câu chuyện, nó không phải là một trong những mục yêu thích của tôi. Ngoài ra, tôi không thể chịu được Anna Karenina và chỉ muốn tát cô ấy. Đối với tôi, ân sủng cứu rỗi của cuốn sách là những câu chuyện của những nhân vật khác như Constantin Levin được kể song song với câu chuyện của Anna. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng Chiến tranh và Hòa bình là một cuốn sách tốt hơn nhiều.