francoop

Fr từ Bolshoye Olenevo, Nizhegorodskaya oblast', Nga, 606635 từ Bolshoye Olenevo, Nizhegorodskaya oblast', Nga, 606635

Người đọc Fr từ Bolshoye Olenevo, Nizhegorodskaya oblast', Nga, 606635

Fr từ Bolshoye Olenevo, Nizhegorodskaya oblast', Nga, 606635

francoop

Đây là cuốn sách phi hư cấu yêu thích của tôi về Châu Phi. Kapuscinski kể những câu chuyện về trải nghiệm của chính mình ở nhiều quốc gia trên lục địa, đan xen với lịch sử của 50 năm qua. Tôi đã chọn cuốn sách này gần như một cách tình cờ tại London Heathrow, và kể từ đó đã đọc lại nó nhiều lần và cho nhiều người mượn nó.

francoop

Một văn bản tốt; rất thú vị Thật không may, nói chung không đủ dày cho mục đích của tôi.