happinessis

Prapas Virawat Virawat từ Montargil, Bồ Đào Nha từ Montargil, Bồ Đào Nha

Người đọc Prapas Virawat Virawat từ Montargil, Bồ Đào Nha

Prapas Virawat Virawat từ Montargil, Bồ Đào Nha

happinessis

đây là một cuốn sách hay tôi rất muốn giới thiệu nó. Nếu bạn thích giết người và điều tra thì bộ sách này là một lựa chọn tốt. Cho đến nay, đó là về một cô gái tên Darina và để ở bên cạnh người bạn trai đã chết của cô, Phoenix, cô phải khám phá ra bốn vụ giết người của học sinh cấp ba đã đi học quá trường. đầu tiên là Jonas. sau đó là Arizona, mùa hè tới và Phoenix cuối cùng. Darina có một thời gian xác nhận hạn chế trong việc phải tìm ai giết từng học sinh. khôn ngoan khác những người đã chết sẽ không biết ai đã giết họ.

happinessis

Được rồi, chọn Damen đã và để tôi có Jude !!