zxyzska9c0

Yuhong Deng Deng từ Hulha Negra - RS, Braxin từ Hulha Negra - RS, Braxin

Người đọc Yuhong Deng Deng từ Hulha Negra - RS, Braxin

Yuhong Deng Deng từ Hulha Negra - RS, Braxin

zxyzska9c0

Tôi đã bắt đầu cuốn sách này một thời gian trước nhưng không có cơ hội để hoàn thành nó. Tôi quyết định thử thêm một lần nữa. Tôi tưởng tượng nếu một người thích bài viết của Joyce Carol Oates thì họ cũng sẽ thích điều này.

zxyzska9c0

One of the worst books I've ever read. It is a struggle to get through it. His ideas are so poorly prepared it's unbelievable.