serix

Sergey Balitsky Balitsky từ 21560 Hazro/Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ từ 21560 Hazro/Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Sergey Balitsky Balitsky từ 21560 Hazro/Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ

Sergey Balitsky Balitsky từ 21560 Hazro/Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ

serix

Tiến sĩ Millet đã trả lời hàng trăm câu hỏi mà mọi người có thể có về Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su với sự tôn trọng và sáng suốt. Bởi vì Tiến sĩ Millet đã nghiên cứu rộng rãi các đức tin Kitô giáo khác cùng với phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, cuốn sách sẽ có giá trị cho bất cứ ai có thắc mắc về giáo lý và niềm tin của Giáo hội.

serix

Alright I read this book when I was in fifth grade. And I recently reread it. I thought it was good. I think there coulda have been more and the ending was lacking. I think it was really accurate when it discussed the American people at war time.