emiliestabell

Emilie Stabell Stabell từ Ciudad Sandino, Nicaragua từ Ciudad Sandino, Nicaragua

Người đọc Emilie Stabell Stabell từ Ciudad Sandino, Nicaragua

Emilie Stabell Stabell từ Ciudad Sandino, Nicaragua

emiliestabell

Cuốn sách này là cuốn sách đầu tiên của tác giả. Luận án của ông là về Freud và ông quyết định viết một cuốn tiểu thuyết tội phạm xung quanh chuyến thăm của Freud đến Hoa Kỳ vào những năm 1900. Lý thuyết về cách giải thích giấc mơ của anh ta có liên quan đến tội ác ... Hmmm ... Một cuốn tiểu thuyết trinh thám hay và tôi phải nói rằng tôi đã đọc khá nhanh. Nhưng tôi là một fan hâm mộ lớn của những câu chuyện tội phạm! Thưởng thức!