juanma_ilustra

Juan Manuel Del Castillo Manuel Del Castillo từ Kayaönü Köyü, 33600 Kayaönü Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ từ Kayaönü Köyü, 33600 Kayaönü Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Juan Manuel Del Castillo Manuel Del Castillo từ Kayaönü Köyü, 33600 Kayaönü Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

Juan Manuel Del Castillo Manuel Del Castillo từ Kayaönü Köyü, 33600 Kayaönü Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

juanma_ilustra

Tôi yêu câu chuyện Brave New World (đọc năm 2007 và một lần nữa vào năm 2009) và rất thích đọc Revisited, tuy nhiên, tôi không thể vượt qua nó.