nanys

Aira Jihan Jihan từ Çavuşköy Köyü, 73200 Çavuşköy Köyü/Cizre/Şırnak, Thổ Nhĩ Kỳ từ Çavuşköy Köyü, 73200 Çavuşköy Köyü/Cizre/Şırnak, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Aira Jihan Jihan từ Çavuşköy Köyü, 73200 Çavuşköy Köyü/Cizre/Şırnak, Thổ Nhĩ Kỳ

Aira Jihan Jihan từ Çavuşköy Köyü, 73200 Çavuşköy Köyü/Cizre/Şırnak, Thổ Nhĩ Kỳ

nanys

Cuốn sách này là một bài tập về từ vựng và sự kiên nhẫn, nhưng đâu đó khoảng trang 400 bạn bắt đầu thấy mọi thứ theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Một thế giới mở ra bạn chưa từng thấy trước đây. Nói cách khác, đó là sự tưởng tượng tốt.