abedel

Abdel từ Santa María, Orocué, Casanare, Colombia từ Santa María, Orocué, Casanare, Colombia

Người đọc Abdel từ Santa María, Orocué, Casanare, Colombia

Abdel từ Santa María, Orocué, Casanare, Colombia

abedel

Đó là một câu chuyện ngọt ngào cho phép nhìn thoáng qua về một nền văn hóa khác