ahmedzalat

Ahmed Zalat Zalat từ Pachimkhatar Kalakuchi, Assam, Ấn Độ từ Pachimkhatar Kalakuchi, Assam, Ấn Độ

Người đọc Ahmed Zalat Zalat từ Pachimkhatar Kalakuchi, Assam, Ấn Độ

Ahmed Zalat Zalat từ Pachimkhatar Kalakuchi, Assam, Ấn Độ

ahmedzalat

một chút dài dòng.

ahmedzalat

Pete đưa cho tôi một bản sao của cuốn sách này khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. Đó đáng lẽ là một mẹo nhưng không, tôi không chú ý đến cảnh báo. Dù sao, tôi thích đọc những cuốn sách của Bukowski khi tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân mình bởi vì một khi tôi đọc chúng, tôi nhận ra rằng nếu một kẻ điên cuồng, say xỉn, tình dục có thể làm được, thì tôi cũng vậy.

ahmedzalat

Loved this book...sometimes you must hit bottom to know which way is up.