ryan_lim

Ryan Lim Lim từ Opatov, Cộng hoà Séc từ Opatov, Cộng hoà Séc

Người đọc Ryan Lim Lim từ Opatov, Cộng hoà Séc

Ryan Lim Lim từ Opatov, Cộng hoà Séc

ryan_lim

đây có thể là cuốn sách chuck p yêu thích của tôi, có lẽ vì đó là cuốn đầu tiên tôi đọc. Tôi đọc nó trong một chuyến đi xe dài với bố mẹ tôi và rất mải mê, tôi không biết mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Tôi không thể chờ đợi để xem những gì xảy ra tiếp theo bởi vì tôi biết nó sẽ bất ngờ và kỳ quái. Sau đó tôi muốn đọc mọi thứ khác mà anh ấy từng viết, và tôi hiếm khi cảm thấy như thế về một tác giả.

ryan_lim

Tôi đã thích hai phần đầu tiên của Bộ ba nền tảng, nhưng khi tôi đọc phần thứ ba này và tất cả đã kết hợp với nhau, tôi bị mê hoặc. Vì vậy, tôi phải đọc lại tất cả!

ryan_lim

Not a bad entry into the "cash in on the Hunger Games" genres. A nuanced and atypical female protagonist. A clever dystopian concept. Nice narrative drive. I enjoyed the journey and the read.