cyrille-rouffiat

Deleted từ Kontema, Ethiopia từ Kontema, Ethiopia

Người đọc Deleted từ Kontema, Ethiopia

Deleted từ Kontema, Ethiopia

cyrille-rouffiat

Đây là một trong những cuốn sách tình cờ dạy bạn về cuộc sống nói chung trong khi kể một câu chuyện hay rất cụ thể về thời gian và địa điểm mà bạn thường không liên quan. Tôi đọc cuốn sách này khi đi du lịch qua miền nam Ấn Độ (không có điện thoại di động, email, bạn bè hoặc ngôn ngữ chung) và tôi đã học được rất nhiều về bản thân mình khi đọc nó. Nếu bạn là loại được bảo vệ (không có khả năng bị di chuyển bởi một cuốn sách), bạn vẫn sẽ yêu TÌNH YÊU TRONG THỜI GIAN CHOLERA cho ngôn ngữ.