igorimhoff

Igor Imhoff Imhoff từ Connerville, OK 74856, Hoa Kỳ từ Connerville, OK 74856, Hoa Kỳ

Người đọc Igor Imhoff Imhoff từ Connerville, OK 74856, Hoa Kỳ

Igor Imhoff Imhoff từ Connerville, OK 74856, Hoa Kỳ

igorimhoff

Đây là một niềm vui đọc. Nó không dữ dội như một cuốn sách mà tôi thường đọc ở thể loại này, nhưng tôi thích đọc thư giãn. Nếu tác giả viết nhiều sách về dòng chủ đề này, tôi sẽ đọc chúng.

igorimhoff

tôi sẽ nói điều gì đó về việc thiếu chiều sâu, nhưng tôi KHÔNG MUỐN BẠN VÀO TÔI. TÔI HIỂU RỒI.

igorimhoff

Tác giả đã tốt nghiệp từ IU như là một Alpha Chi!