leopoldovilla

Leopoldo Villa Villa từ Telangal, West Bengal, Ấn Độ từ Telangal, West Bengal, Ấn Độ

Người đọc Leopoldo Villa Villa từ Telangal, West Bengal, Ấn Độ

Leopoldo Villa Villa từ Telangal, West Bengal, Ấn Độ

leopoldovilla

Tôi đã gắn bó với các nhân vật nữ trong cuốn sách này khi tôi tìm hiểu sâu hơn về nó, vì vậy một số chương về cuối khá buồn nhưng thực tế, tôi nghĩ. Tôi thích phong cách viết - mỗi nhân vật nói chuyện ở ngôi thứ nhất trong các chương riêng của cô ấy. Điều này và thực tế là tất cả họ đều là một phần của một câu lạc bộ (được gọi là Saving Graces) khiến nó có phong cách tương tự và trang điểm cho các bà nội trợ tức giận của Lorna Ludvik Ăn Bon-Bons. Đây là một cuốn sách tốt!

leopoldovilla

Nhà tâm lý học tội phạm gặp chủ đề bất thường nhất của anh ấy và bị mê hoặc bởi cô ấy. Tôi thích cái kết.