6515327294c0a

từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc từ Audrain County

từ Audrain County

6515327294c0a

- 2011

6515327294c0a

Tôi thực sự thích cuốn sách này. Không phải yêu thích của tôi về Laurie Halse Anderson, đó là Wintergirls, nhưng chắc chắn ở trên đó. Nó khiến tôi có tâm trạng thực sự tồi tệ khi đọc nó, nhưng có lẽ nó phải làm điều đó ...

6515327294c0a

Every line has become a popular saying...