hushin

Herman Hu Hu từ Bhom, Maharashtra 416510, Ấn Độ từ Bhom, Maharashtra 416510, Ấn Độ

Người đọc Herman Hu Hu từ Bhom, Maharashtra 416510, Ấn Độ

Herman Hu Hu từ Bhom, Maharashtra 416510, Ấn Độ

hushin

Ừ Nữ anh hùng ngốc nghếch; loại giải thích nhiều lần tại sao cô ấy sẽ không làm gì đó, và sau đó không vì lý do gì, quay lại và làm điều đó. Đến trang 71, cho đến khi Stool Heroine rơi vào tình trạng khó khăn vì một chàng trai dám mở cửa cho cô. Tôi coi thường phụ nữ như thế! Danh sách đọc của tôi quá dài để lãng phí vào crap như thế này.

hushin

nó rất hữu ích

hushin

this guy is awesome!

hushin

An escellent account of the massive worker/student uprisings that took place in Paris in May of 68. Does an excellent job of detailing the Situationist International's role in bringing about the revolts, as well as detailing workers' involvement in the riots and occupations (history textbooks arrogantly dismiss the events as 'Student Unrest'), as well as the role of the unions and the Communist Party in pacifying and recuperating the strike back into control of the state.