evrnckn

Evren Cakin Cakin từ Ghighar Kholi, Uttarakhand 262530, Ấn Độ từ Ghighar Kholi, Uttarakhand 262530, Ấn Độ

Người đọc Evren Cakin Cakin từ Ghighar Kholi, Uttarakhand 262530, Ấn Độ

Evren Cakin Cakin từ Ghighar Kholi, Uttarakhand 262530, Ấn Độ

evrnckn

Đây là kỳ nghỉ trăng mật của tôi đọc! Và tôi đã sử dụng tất cả các phương pháp của Stasi để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Ngay xuống để giữ quần của anh ấy trong một cái lọ như một mẫu mùi và khóa anh ấy khi anh ấy cố gắng để lại cho tôi. Có một bài viết rất thú vị của Anna Funder trong chương trình Tầm nhìn & Âm thanh về Cuộc sống của người khác. Người Đông Đức không hài lòng lắm về điều đó, không ngạc nhiên.

evrnckn

Đừng bận tâm với điều này. Tôi chỉ đọc nó, bởi vì ý tưởng về những thông điệp ẩn trong kinh thánh nghe có vẻ thú vị, nhưng tất nhiên không có điều gì được dự đoán xảy ra. Xấu hổ.