bressane

Rodrigo Bressane Bressane từ Bhanpuri, Chhattisgarh 491441, Ấn Độ từ Bhanpuri, Chhattisgarh 491441, Ấn Độ

Người đọc Rodrigo Bressane Bressane từ Bhanpuri, Chhattisgarh 491441, Ấn Độ

Rodrigo Bressane Bressane từ Bhanpuri, Chhattisgarh 491441, Ấn Độ

bressane

Đừng để bị đánh lừa bởi những đánh giá nói rằng đây là một cuốn sách về một nhạc sĩ lập dị - đó là một nhân vật chính, nhưng chủ đề của cuốn sách là về trí nhớ và cách chúng ta tạo ra các phiên bản cuộc sống của chính mình. Đọc rất hấp dẫn, chỉ là một chút hỗn loạn trong các điểm ... nhưng sau đó một lần nữa là cuộc sống của chúng ta, phải không?

bressane

Thực sự, thực sự tuyệt vời. Không thể đặt nó xuống!

bressane

boo. tiêu đề rất vui Tôi không nên chi tiền cho phiên bản âm thanh mặc dù. không cao trào. rất dễ đoán

bressane

Không tốt như loạt "Số".