helenkimtran

Helen Tran Tran từ Pachmohni, Uttar Pradesh 272152, Ấn Độ từ Pachmohni, Uttar Pradesh 272152, Ấn Độ

Người đọc Helen Tran Tran từ Pachmohni, Uttar Pradesh 272152, Ấn Độ

Helen Tran Tran từ Pachmohni, Uttar Pradesh 272152, Ấn Độ

helenkimtran

Tôi thực sự cho 3 1/2 sao này. Đơn giản chỉ là một câu chuyện buồn - được viết tốt. Nửa chừng cuốn sách cuối cùng cũng nhận ra tôi là tất cả những người chơi và tất cả đã kết hợp với nhau. Nhưng buồn - khiến tôi ước có một thế giới tốt đẹp hơn.