laurariaza

Laura Riaza Riaza từ Chilauli, Uttar Pradesh 242221, Ấn Độ từ Chilauli, Uttar Pradesh 242221, Ấn Độ

Người đọc Laura Riaza Riaza từ Chilauli, Uttar Pradesh 242221, Ấn Độ

Laura Riaza Riaza từ Chilauli, Uttar Pradesh 242221, Ấn Độ

laurariaza

Phần thú vị nhất của cuốn sách là kết thúc. Lina, Doon và Poppy cuối cùng cũng đứng đầu thế giới. Họ trải nghiệm lần đầu tiên nhìn thấy chim và thở trong mọi thứ. Các điểm tham quan, mùi và cái nhìn đầu tiên của họ vào một thị trấn mới. Tôi mong được đọc cuốn sách thứ 2 của bộ này!