info117e

Rui Amorim Amorim từ Tuğlu Köyü, 24600 Tuğlu Köyü/Kemaliye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ từ Tuğlu Köyü, 24600 Tuğlu Köyü/Kemaliye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Rui Amorim Amorim từ Tuğlu Köyü, 24600 Tuğlu Köyü/Kemaliye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

Rui Amorim Amorim từ Tuğlu Köyü, 24600 Tuğlu Köyü/Kemaliye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

info117e

Cách mà Capote viết rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi thích nó. Nó làm cho tôi muốn đọc thêm về công việc của mình. Nhân vật của anh ấy rất hấp dẫn và rất độc đáo. Tôi không thể chờ đợi để xem bộ phim rất nổi tiếng và so sánh những điểm tương đồng và khác biệt với cuốn sách.

info117e

ABSOLUTELY BRILLIANT. Looking forward to celebrating poetry with a single word like inspiring Bob Raczka.