semajtwin

James Grima Grima từ Ganzer, Gilan, I-ran từ Ganzer, Gilan, I-ran

Người đọc James Grima Grima từ Ganzer, Gilan, I-ran

James Grima Grima từ Ganzer, Gilan, I-ran

semajtwin

Ồ Đây là một cuốn sách nhỏ kỳ quái, đáng sợ và buồn bã, một câu chuyện ngụ ngôn tiện lợi về việc "khác". Shirley Jackson chắc chắn đã bước vào pantheon của tôi về các nhà văn yêu thích. Thật là một tâm trí vặn vẹo cô ấy có. Tôi thích nó.

semajtwin

Sê-ri này là OK, tôi thực sự chỉ giết thời gian cho đến khi cuốn sách tiếp theo trong sê-ri Outlander ra mắt vào mùa thu này.

semajtwin

Không sao đâu Tôi đã lướt qua rất nhiều nó. Có một loạt các nhân vật, và tôi không thể theo dõi các kết nối và như vậy.