bsmit1343eb0

Brian Smith Smith từ Tonowo, Ba Lan từ Tonowo, Ba Lan

Người đọc Brian Smith Smith từ Tonowo, Ba Lan

Brian Smith Smith từ Tonowo, Ba Lan

bsmit1343eb0

Chủ đề rất thú vị và yêu thích tìm hiểu về các sự kiện lịch sử đang diễn ra tại Detroit vào thời điểm đó. Tôi chắc chắn muốn giới thiệu cuốn sách này cho bất cứ ai.