axisms

Min Song Song từ 962 99 Luvos, Thuỵ Điển từ 962 99 Luvos, Thuỵ Điển

Người đọc Min Song Song từ 962 99 Luvos, Thuỵ Điển

Min Song Song từ 962 99 Luvos, Thuỵ Điển

axisms

Tôi là tất cả để đọc một chút khiêu dâm cổ tích nghịch ngợm từ một tác giả mà tôi thích - nhưng wow. Toàn bộ chủ đề phụ / dom (tiêu đề thực sự nên là "The Beating Of Sleeping Beauty") lúc đầu thật buồn cười, sau đó thật nực cười, và cuối cùng chỉ là tẻ nhạt. Meh.