denizcelan

Deniz CELAN CELAN từ Harmonville, Pháp từ Harmonville, Pháp

Người đọc Deniz CELAN CELAN từ Harmonville, Pháp

Deniz CELAN CELAN từ Harmonville, Pháp

denizcelan

Điều này là khá tốt. Thực sự dài, nhưng đáng ngạc nhiên dễ đọc. Ai để tin? Cô ấy là một nazi hay dope? Một số người khác xin vui lòng đọc cuốn sách này, vì vậy tôi có thể nói về nó với bạn. Nó đáng giá.

denizcelan

Hồi ký dễ thương / câu chuyện cảnh báo về những việc cần làm (và KHÔNG nên làm) để trông trẻ hơn.

denizcelan

Tôi đã may mắn được đọc cuốn sách trước khi xem bộ phim. Tôi đã được thực hiện cho một chuyến đi trên cuốn sách này. Không thể đặt nó xuống và yêu tất cả các xoắn và biến.