bellapower

Bella Power Power từ Plaitford, Romsey, Hampshire SO51 6HH, Vương Quốc Anh từ Plaitford, Romsey, Hampshire SO51 6HH, Vương Quốc Anh

Người đọc Bella Power Power từ Plaitford, Romsey, Hampshire SO51 6HH, Vương Quốc Anh

Bella Power Power từ Plaitford, Romsey, Hampshire SO51 6HH, Vương Quốc Anh

bellapower

Nó được viết tốt nhưng tôi thấy nó thật buồn. Đối với tôi, đó là một bức chân dung của một người nghiện. Tôi không thể tìm thấy sự hài hước. Cuối cùng, cô ấy có vẻ tốt hơn, nhưng vì có những phần tiếp theo tôi tưởng tượng cô ấy không như vậy.

bellapower

Xem Royal Tenenbaums và sau đó đọc nó. Bạn có thể thấy một số kết nối.