beckybeams

Rebecca Beams Beams từ Jamda, Jharkhand 832104, Ấn Độ từ Jamda, Jharkhand 832104, Ấn Độ

Người đọc Rebecca Beams Beams từ Jamda, Jharkhand 832104, Ấn Độ

Rebecca Beams Beams từ Jamda, Jharkhand 832104, Ấn Độ

beckybeams

tôi thực sự đã nghe audiobook. cuốn sách này (thứ 4 trong sê-ri?) thực sự đã trở thành một chút "indiana jones". không có vẻ thực tế như những người trước.

beckybeams

Tôi rất thích việc kể lại phúc âm của Pullman, nhưng tôi nghĩ một số thông điệp đằng sau cuốn sách có chút gượng ép. Tôi đặc biệt thích sự cám dỗ của Chúa Giêsu là bởi anh trai của mình là Chúa Kitô.