silvioprahl

Silvio Prahl Prahl từ 961 92 Sandträsk, Thuỵ Điển từ 961 92 Sandträsk, Thuỵ Điển

Người đọc Silvio Prahl Prahl từ 961 92 Sandträsk, Thuỵ Điển

Silvio Prahl Prahl từ 961 92 Sandträsk, Thuỵ Điển

silvioprahl

Một cuốn sách phải đọc từ một trong những người say rượu vĩ đại, người đàn ông hoàn toàn không thể tha thứ và đôi khi không tốt đẹp khi ở bên nhưng anh ta nói với nó như đó là mụn cóc và tất cả.

silvioprahl

Tôi nhớ đã thưởng thức cuốn sách này, nhưng vì tôi chỉ có thể nhớ có một em bé lông xù trong đó, và không có gì khác về nó, tôi cảnh giác khi cho nó bốn sao ....