cwalsweatshirt

Matt Cwala Cwala từ Kallikratis 730 11, Hy Lạp từ Kallikratis 730 11, Hy Lạp

Người đọc Matt Cwala Cwala từ Kallikratis 730 11, Hy Lạp

Matt Cwala Cwala từ Kallikratis 730 11, Hy Lạp

cwalsweatshirt

đọc khá tốt - nhân vật bí ẩn và đáng yêu

cwalsweatshirt

Tôi thực sự thích các trang kế hoạch bữa ăn nhất trong cuốn sách này. Họ thực sự đã giúp tôi phát triển kế hoạch bữa ăn của mình khi bắt đầu đi học. Các công thức nấu ăn thực tế trong cuốn sách là khá trống và trần tục. Tuy nhiên, nó rất hữu ích, vì vậy nó được 4 sao!

cwalsweatshirt

Cuốn sách tuyệt vời đặc biệt cho một điều phối viên giáo dục ở BNI