erkinlove

Erkin Osmanli Osmanli từ Wairau Valley, New Zealand từ Wairau Valley, New Zealand

Người đọc Erkin Osmanli Osmanli từ Wairau Valley, New Zealand

Erkin Osmanli Osmanli từ Wairau Valley, New Zealand

erkinlove

Tôi xin lỗi; Tôi yêu Jance nhưng tôi không nhận được nhân vật này. Đó là một điều để nhân vật chính tham gia vào việc thực thi pháp luật như các nhân vật khác của cô ấy (Beaumont, Brady, v.v.) nhưng cũng giống như Ali, chúng tôi đang đẩy mạnh phong bì ở đây. Bây giờ cô ấy sẽ đến học viện cảnh sát? Sẽ không có ý nghĩa hơn khi cô ấy sử dụng các kỹ năng báo cáo của mình để viết tội ác thực sự và phát triển các câu chuyện xung quanh đó? "40-gì đó" đi đến học viện cảnh sát? Cửa hàng bắt đầu chậm và sau đó chọn nhưng xin lỗi, tôi muốn có thêm trọng lượng cho một câu chuyện. Nó chỉ để chiếm hữu.