theconnect51f3

Cucumelo 259 259 từ Division No. 21, Unorganized, MB, Canada từ Division No. 21, Unorganized, MB, Canada

Người đọc Cucumelo 259 259 từ Division No. 21, Unorganized, MB, Canada

Cucumelo 259 259 từ Division No. 21, Unorganized, MB, Canada

theconnect51f3

Tôi yêu cuốn sách này!

theconnect51f3

Tôi không phải là người đọc tiểu thuyết lãng mạn, nhưng tôi đã đọc cuốn sách này bởi vì Meg Cabot là tác giả lông tơ yêu thích của tôi và tôi nghĩ tiền đề của việc Công chúa Mia viết cuốn tiểu thuyết thật dễ thương (đó là cuốn tiểu thuyết mà cô ấy viết trong Mãi mãi công chúa). Nó thực sự là một câu chuyện phiêu lưu lãng mạn lịch sử nhỏ dễ thương.