dedalo92

Elena Barzagli Barzagli từ Saint-Sornin-Lavolps, Pháp từ Saint-Sornin-Lavolps, Pháp

Người đọc Elena Barzagli Barzagli từ Saint-Sornin-Lavolps, Pháp

Elena Barzagli Barzagli từ Saint-Sornin-Lavolps, Pháp

dedalo92

Tôi nghĩ rằng cuốn sách này là yêu thích của tôi cho đến nay. Tôi yêu Hanna và cảm giác như đó là về cô ấy hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ đó chỉ là cách tôi nhìn thấy nó nhưng tôi thực sự thích cái này và không thể đặt nó xuống!