pavelterentyev

Pavel Terentyev Terentyev từ Bela Tajowal, Punjab, Ấn Độ từ Bela Tajowal, Punjab, Ấn Độ

Người đọc Pavel Terentyev Terentyev từ Bela Tajowal, Punjab, Ấn Độ

Pavel Terentyev Terentyev từ Bela Tajowal, Punjab, Ấn Độ

pavelterentyev

sự thật, câu chuyện sẽ rất hay, nếu nó không hoàn toàn lảng tránh sự hiểu biết của tôi đối với phần lớn tiểu thuyết. toàn bộ ý tưởng đằng sau văn bản là một ý tưởng xứng đáng để đọc tốt, nhưng có quá nhiều lịch sử và cuộc đối thoại liên quan đến Ấn Độ và các tôn giáo và sắc tộc của nó, đến nỗi tôi hoàn toàn bị bỏ lại trong bóng tối; Khả năng ghép các thứ lại với nhau, sự chú ý của tôi bị chuyển hướng rất lớn, và việc bám sát vào cốt truyện cơ bản đã mất quá nhiều nỗ lực để gọi cuốn sách này thú vị.

pavelterentyev

Wow,i think that the house in the story is scary i would not want to live in this house never ever!!!!!!!!!