klaritgo29ba

Klarit Golan Golan từ Cascada, Granada, Antioquia, Colombia từ Cascada, Granada, Antioquia, Colombia

Người đọc Klarit Golan Golan từ Cascada, Granada, Antioquia, Colombia

Klarit Golan Golan từ Cascada, Granada, Antioquia, Colombia

klaritgo29ba

Tôi đã có một chút thất vọng với Fingerersmith, đặc biệt là sau khi Tipping the Velvet và Affinity. Nó bắt đầu quyến rũ, nhưng xuống dốc, và tất cả các nhân vật trở nên hoàn toàn không thể thích được. Nó làm tôi nhớ đến Wuthering Heights, điều đó làm tôi khó chịu vô cùng. Một người tôi tự hào tôi đã vượt qua, nhưng không phải là một người tôi muốn giới thiệu. Tôi đã mong đợi một cái gì đó khác với điều này.

klaritgo29ba

tháng 9 năm 2011