boujeto

Sherry Graves Graves từ 8005-257 Montenegro, Bồ Đào Nha từ 8005-257 Montenegro, Bồ Đào Nha

Người đọc Sherry Graves Graves từ 8005-257 Montenegro, Bồ Đào Nha

Sherry Graves Graves từ 8005-257 Montenegro, Bồ Đào Nha

boujeto

cuối cùng đã nhận được từ thư viện yea!

boujeto

Thật thú vị khi tìm hiểu một chút về Nội chiến ở Nigeria và nỗ lực thành lập một quốc gia riêng biệt của Biafra, dựa trên sự phân chia của bộ lạc. Đặc biệt thú vị với những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay với Libya và các quốc gia khác đang cố gắng thoát khỏi sự thống trị của các bộ lạc nhất định so với những người khác. Và, cô ấy cho bạn cảm giác về các nhân vật khác nhau để bạn quan tâm đến họ. Cảm thấy giống như một số vấn đề về tình dục / mối quan hệ đã được đưa vào để làm cho mọi thứ cá nhân hơn hoặc bởi vì cô ấy cảm thấy như mình phải làm. Không phải cuốn sách yêu thích của tôi, nhưng vui mừng khi tôi đọc nó.