marcela44c

Marcela Guimaraes Guimaraes từ Hornsea, Hornsea, East Riding of Yorkshire HU18 1EZ, Vương Quốc Anh từ Hornsea, Hornsea, East Riding of Yorkshire HU18 1EZ, Vương Quốc Anh

Người đọc Marcela Guimaraes Guimaraes từ Hornsea, Hornsea, East Riding of Yorkshire HU18 1EZ, Vương Quốc Anh

Marcela Guimaraes Guimaraes từ Hornsea, Hornsea, East Riding of Yorkshire HU18 1EZ, Vương Quốc Anh

marcela44c

Câu chuyện về một dịch bệnh khác gần như phá hủy một dân số bản địa ở Alaska.

marcela44c

Một bài đọc thú vị về một cô bé 16 tuổi ốm yếu, Kinda Mary O'Fallon, người đã bỏ mẹ ở Boston để sống với Bác của mình ở Calgary, Alberta, Canada. Ở đó, cô gặp Hoàng gia Canada Mountie, Sargeant Michael Flannigan. Một câu chuyện ngọt ngào.