garyphayes

Gary Hayes Hayes từ Jhanjh, Madhya Pradesh 486775, Ấn Độ từ Jhanjh, Madhya Pradesh 486775, Ấn Độ

Người đọc Gary Hayes Hayes từ Jhanjh, Madhya Pradesh 486775, Ấn Độ

Gary Hayes Hayes từ Jhanjh, Madhya Pradesh 486775, Ấn Độ

garyphayes

Có thể với cuốn sách này để khóc từ đầu đến cuối. Đó là lời kể về những ngày cuối đời của Paula, con gái của Isabel Allende, người đã chết rất trẻ vì bệnh nan y, (ung thư ?, Tôi không nhớ rõ) Thực tế là hầu hết cuốn sách diễn ra trong bệnh viện trong khi Người mẹ hình dung cái chết ở mọi thời điểm và kể cho con gái nghe câu chuyện về gia đình mình để có thể ghi nhớ về dòng dõi của mình.