jottoe

Jan Otto Eriksen Jan Otto Eriksen Otto Eriksen Jan Otto Eriksen từ حصار، مرکزی، I-ran từ حصار، مرکزی، I-ran

Người đọc Jan Otto Eriksen Jan Otto Eriksen Otto Eriksen Jan Otto Eriksen từ حصار، مرکزی، I-ran

Jan Otto Eriksen Jan Otto Eriksen Otto Eriksen Jan Otto Eriksen từ حصار، مرکزی، I-ran

jottoe

Khi những câu chuyện ngắn diễn ra, câu chuyện này rất thú vị và các nhân vật đều đáng yêu. Tuy nhiên, tất cả các truyện ngắn đối với tôi không có đủ chi tiết để thêm chiều sâu cho các nhân vật và luôn kết thúc quá nhanh. Tôi sẽ thích nó hơn nữa nếu nó là một cuốn sách dài hoặc thậm chí là một phần của một cuốn sách khác trong bộ. Tôi thấy nó là một cuốn sách hay để đọc trên Nook của tôi.

jottoe

I came back to this after having read it in elementary school, excited because it was the prequel to the Ancient One, which my fourth grade teacher read aloud to my class. However, on coming back to it, I have to say Kate is mostly just annoying, and these books are less magical than I remembered and a *lot* wackier. Like, Charles Williams wacky. Suffice to say I did not bother to finish my re-read.