paulvickers

Paul Vickers Vickers từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Paul Vickers Vickers từ Audrain County

Paul Vickers Vickers từ Audrain County

paulvickers

Vui vẻ thuần khiết. Câu chuyện về một kẻ tấn công tham gia các chương trình bảo vệ nhân chứng và trở thành bác sĩ. Bắt đầu buồn cười và lật (các chú thích y tế là vô giá) và ngày càng tối hơn và tối hơn và tối hơn. Chỉ là một chút tẻ nhạt ở giữa. Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc.