carmelinav51a0

C Vtm Vtm từ Warse, Maharashtra, Ấn Độ từ Warse, Maharashtra, Ấn Độ

Người đọc C Vtm Vtm từ Warse, Maharashtra, Ấn Độ

C Vtm Vtm từ Warse, Maharashtra, Ấn Độ

carmelinav51a0

Cuốn sách này thật cảm động. Gần đây tôi đã có vài năm suy nghĩ kỳ diệu và cuốn sách này đã mang nhiều người trong số họ về nhà.

carmelinav51a0

CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!! Cuốn sách đó thật TUYỆT VỜI !!!! Điều tôi yêu thích ở cuốn sách này rất nhiều là vì Cassandra Clare có nhiều điều ngạc nhiên rằng nó TUYỆT VỜI !!! Cuốn sách cũng được viết rất tốt. Tôi sẽ nói những gì cuốn sách nói về nhưng sau đó tôi sẽ cho đi quá nhiều bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ mọi người nên đọc Bộ ba nhạc cụ chết người !!!