hudsviana

Hudson Viana Viana từ Hebden Green, Winsford, Cheshire West and Chester CW7, Vương Quốc Anh từ Hebden Green, Winsford, Cheshire West and Chester CW7, Vương Quốc Anh

Người đọc Hudson Viana Viana từ Hebden Green, Winsford, Cheshire West and Chester CW7, Vương Quốc Anh

Hudson Viana Viana từ Hebden Green, Winsford, Cheshire West and Chester CW7, Vương Quốc Anh

hudsviana

Cuốn sách này đã được mô tả là phiên bản nữ Bộ luật DaVinci, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Câu chuyện diễn ra ở hai thời điểm trong lịch sử, nhưng cuối cùng cả hai lần lại bị cuốn vào nhau. Một cuốn sách thực sự tốt để đọc vào cuối tuần!