shimera

Shimera Studio Studio từ 11020 Oley AO, Ý từ 11020 Oley AO, Ý

Người đọc Shimera Studio Studio từ 11020 Oley AO, Ý

Shimera Studio Studio từ 11020 Oley AO, Ý

shimera

cuốn sách tuyệt vời kiểm tra "nữ quyền" của phương tây từ quan điểm "phương đông" - đáng để xem!

shimera

Đây là một cuốn sách hữu ích, vì tôi đã gặp khá nhiều trẻ em dễ nổ trong nhà trẻ và công việc ở trường công. Về cơ bản, lời khuyên của anh ấy là, thay vì cố gắng ép buộc ý chí của bạn đối với một đứa trẻ, bạn cần nói chuyện qua các vấn đề tái diễn, tìm hiểu xem điều gì làm trẻ khó chịu và đưa ra giải pháp thỏa đáng lẫn nhau. Buộc gần như luôn luôn là một ý tưởng tồi, đặc biệt là với một đứa trẻ bùng nổ không dễ dàng thích nghi với sự thay đổi trong kế hoạch. Cũng có một chương hữu ích trong việc liệt kê một số hành vi và xu hướng phổ biến của trẻ em bùng nổ, và một lời giải thích tại sao chúng hành động theo cách này.

shimera

a historical saga of slavery