ashley0206

từ Dhar Gaon, Uttarakhand 246471, Ấn Độ từ Dhar Gaon, Uttarakhand 246471, Ấn Độ

Người đọc từ Dhar Gaon, Uttarakhand 246471, Ấn Độ

từ Dhar Gaon, Uttarakhand 246471, Ấn Độ

ashley0206

Đây là một cuốn sách được viết rất tốt và rất khó đọc. tôi thấy nó là pro-palestinian, trong khi những người khác thấy nó là pro-israel. tôi rất thích viết lại một số đoạn hội thoại ... nên đọc để xem những gì người khác thấy