fashionlifecoach

FashionLifeCoach từ Stagsden, Bedford, Bedford MK43 8TR, Vương Quốc Anh từ Stagsden, Bedford, Bedford MK43 8TR, Vương Quốc Anh

Người đọc FashionLifeCoach từ Stagsden, Bedford, Bedford MK43 8TR, Vương Quốc Anh

FashionLifeCoach từ Stagsden, Bedford, Bedford MK43 8TR, Vương Quốc Anh

fashionlifecoach

Đây có lẽ là cuốn sách hay nhất tôi đã đọc trong một thời gian rất dài !! Tôi bắt đầu với một thái độ tiêu cực. Tôi cứ nghĩ, làm sao tôi có thể đọc một cuốn sách toàn chữ, nhưng sau vài trang tôi đã yêu !! Các thiết lập là tuyệt vời, các nhân vật là tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu cuốn sách này cho mọi người! Tôi đã chuyển nó cho chị dâu của tôi !!