asak92

Achyuth Kumar Kumar từ Poiana Crăcăoani 617149, Rumani từ Poiana Crăcăoani 617149, Rumani

Người đọc Achyuth Kumar Kumar từ Poiana Crăcăoani 617149, Rumani

Achyuth Kumar Kumar từ Poiana Crăcăoani 617149, Rumani

asak92

Tôi thực sự rất thích bản làm lại này của 12 nàng công chúa nhảy múa. Đây luôn là một trong những câu chuyện cổ tích yêu thích của tôi và thật tuyệt khi đọc một phiên bản mở rộng của câu chuyện này.