chezacktv

CheZackTV Network Network từ 4924 Brandstatt, Áo từ 4924 Brandstatt, Áo

Người đọc CheZackTV Network Network từ 4924 Brandstatt, Áo

CheZackTV Network Network từ 4924 Brandstatt, Áo

chezacktv

XUỐNG VỚI ANH

chezacktv

Một thảm họa giả-Edwardian, thua kém nhiều so với The Remains of the Day.

chezacktv

Yêu cầu đọc khác từ HS. Điều này là ok, nhưng không phải là yêu thích của tôi. Tôi ước GR có một nửa ngôi sao, bởi vì 4 đối với tôi có nghĩa là tôi thích nó, nhưng 3,5 (nơi cuốn sách này rơi ...) thì giống như một thứ ok, và 4,5 thì thực sự thích, nhưng không đủ để là 5, hoặc yêu thích. Tôi nhớ thích cuốn sách này, nhưng không yêu nó.

chezacktv

Dấu hiệu của một cuốn sách hay là xung đột mà nó gợi lên trong người đọc. Tôi có thể nói bằng các đánh giá khác nhau (từ 1 đến 5) rằng đây thực sự là loại sách đó. Cái kết - khó hiểu, lôi cuốn, làm phiền, thất vọng và trấn an tất cả cùng một lúc. Mâu thuẫn làm sao!