ricardo_ortiz_torres

Ricardo Ortiz Ortiz từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Ricardo Ortiz Ortiz từ Audrain County

Ricardo Ortiz Ortiz từ Audrain County

ricardo_ortiz_torres

Tôi đã đọc những năm trước đây và tôi nhớ rằng nó đã được thực hiện tốt và tôi có thể nói rằng tác giả rất tài năng nhưng đó không phải là loại sách yêu thích của tôi.

ricardo_ortiz_torres

Ồ Đó là tất cả những gì bạn có thể nói sau khi đọc nó.

ricardo_ortiz_torres

Cho đến nay nó có vẻ tốt. Tôi chỉ ở chương đầu tiên ...

ricardo_ortiz_torres

Một cuốn tiểu thuyết Vonnegut tuyệt vời khác, nhưng không giống với tác phẩm yêu thích của tôi: Cái nôi của mèo, Sirens of Titans và Sl sát thương 5. Vấn đề ở đây không phải là ý tưởng - khái niệm tạo gia đình thông qua tên đệm được chính phủ gán cho là tuyệt vời - mà là chữ viết không sắc nét như trong bản hay nhất của Vonnegut. Tuy nhiên, Vonnegut trong ngày tồi tệ nhất của anh vẫn tốt hơn hầu hết những gì tốt nhất của họ.