adannette

Annette Kriszat Kriszat từ Bożejewiczki, Ba Lan từ Bożejewiczki, Ba Lan

Người đọc Annette Kriszat Kriszat từ Bożejewiczki, Ba Lan

Annette Kriszat Kriszat từ Bożejewiczki, Ba Lan

adannette

Đối với tôi, đây là điều tốt nhất của anh ấy.

adannette

Tôi không biết tại sao tôi lại mất nhiều thời gian để đọc cuốn sách này. Đáng sợ chết tiệt. Và vâng, tôi nghĩ rằng một cái gì đó giống như điều này có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có thể không phải là cực đoan, nhưng chúng ta đang sống trong một số thời điểm tuyệt vọng, điên rồ.

adannette

Cuốn sách này đã ổn. Đó là yêu thích ít nhất của tôi cho đến nay. Đó là một loại sai lầm và có vẻ khác so với các cuốn sách khác. Nó có một số phần hay nhưng tôi không thích phần này lắm ...